دانلود کتاب مبانی فتوولتائیک، فناوری و در عملPhotovoltaics Fundamentals, Technology and Practice

این کتاب خلاصه سخنرانیهای Konrad Mertens در دانشگاه Munster در آلمان می باشد که توسط Gunther Roth در سوئیس به انگلیسی ترجمه شده است. این کتاب دارای 11 فصل می باشد.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام