دانلود کتاب ترمودینامیک و تحلیل سیستمهای انرژی -مسائل حل شده و تمرینها THERMODYNAMICS AND ENERGY SYSTEMS ANALYSIS SOLVED PROBLEMS AND EXERCISES

این کتاب دارای 528 صفحه و 15 فصل می باشد و مسائل حل شده و تمرینهای متعددی در هر یک از فصلهای آن در زمینه های مختلف حتی احتراق و اگزرژی و ... حل شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

دانلود کتاب مسائل حل شده در ترمودینامیک و فیزیک آماری Solved Problems in Thermodynamics and Statistical Physics

این کتاب دارای 293 صفحه است و از دو بخش ترمودینامیک و فیزیک آماری مجموعا 13 فصل تشکیل شده و تعداد زیادی نمونه مسائل امتحانی و تمرین های کلاسی در سطح متوسط تا سخت در آن حل شده است. مطالعه آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا توصیه می شود.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام