دانلود حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی رابینسون

در این حل المسائل ضمن ارائۀ راه حل مسأله های مختلف تعدادی برنامه در محیط MATLAB برای ترسیم نتایج نیز ارائه شده است…. این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی رابینسون

در این کتاب که شامل 38 فصل میباشد اکثر مباحث مهم مربوط به معادلات دیفرانسیل معمولی پوشش داده شده و برخی تمرینها با نرم افزار MATLAB حل شده است. جهت تهیه کدهای کامپیوتری کتاب در محیط نرم افزار MATLAB با ما تماس حاصل فرمایید…. این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام