دانلود کتاب دینامیک سیالات محاسباتی برای جریانهای تراکم ناپذیر Computational Fluid Dynamics for Incompressible Flows

این کتاب در 11 فصل تدوین شده و مقدمات دینامیک سیالات محاسباتی مبتنی بر روشهای اختلاف محدود و حجم محدود به اختصار تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام