دانلود انیمیشن شبیه سازی نحوه حرکت هوای سرد کولر و توزیع دمای گذرای هوا در یک اتاق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

در این انیمیشن نحوه حرکت هوای سرد کولر و توزیع دمای گذرای هوا در یک اتاق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) شبیه سازی شده است. سرعت ورودهوای سرد از کانال کولر 4 متر بر ثانیه و دمای اولیه هوای اتاق 313 کلوین بوده است.

دانلود انیمیشن شبیه سازی جریان هوای گرم اطراف یک رادیاتور داغ در یک اتاق دارای درز دیوار و در با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

در این انیمیشن نتایج شبیه سازی جریان هوای گرم بالای یک رادیاتور در یک اتاق مشاهده می شود. این انیمیشن با حل معادلات ناویر استوکس سه بعدی در محیط نرم افزار فلوئنت تولید شده است.