دانلود فیلم آموزشی درس ریاضیات عمومی یک-جلسه سیزدهم

در این فیلم ۲۰دقیقه ای مسائل ۷۳ الی ۷۶ آخر بخش ۱-۲ فصل یک حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۹۳ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی درس ریاضیات عمومی یک -جلسه دوازدهم

در این فیلم آموزشی ۲۰ دقیقه ای مسأله های ۶۹ الی ۷۲ آخر فصل یک کتاب توماس حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۶۷مگابایت

دانلود فیلم آموزشی درس ریاضیات عمومی یک -جلسه یازدهم

در این فیلم ۱۹ دقیقه ای مسائل ۶۳ الی ۶۸ آخر فصل یک کتاب توماس حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۷۳مگابایت

دانلود فیلم آموزشی درس انتقال حرارت یک -جلسه چهارم و پنجم

در این فیلم ۳۷ دقیقه ای دو نمونه مسأله امتحانی درزمینه انتقال حرارت جابجایی مرتبط با قانون سرمایش نیوتن حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدت زمان فیلم:۳۷ دقیقه
حجم فایل:۸۸ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی درس انتقال حرارت یک-جلسه سوم

در این فیلم آموزشی ۳۰ دقیقه ای درباره انتقال حرارت جابجایی و قانون سرمایش نیوتن صحبت شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایلها:۱۲۳ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی دینامیک سیالات محاسباتی یک (CFD I)-جلسه سوم

در این فیلم ۲۵ دقیقه ای درباره روشهای پیش بینی تجربی و تئوریک (نظری) و مزایا و معایب هریک صحبت می شود. بخشهای انتهایی فصل اول کتاب پاتانکار نیز توضیح داده شده است. کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:محمد لایقی
حجم فایل:۱۰۲ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی دینامیک سیالات محاسباتی یک (CFD I) جلسه دوم

در این فیلم ۳۶ دقیقه ای درباره علم دینامیک سیالات محاسباتی در چارچوب فصل اول کتاب پاتانکار صحبت شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۱۱۸ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی دینامیک سیالات محاسباتی یک (CFD I)-جلسه اول

در این فیلم ۲۹ دقیقه ای درباره معرفی علم دینامیک سیالات محاسباتی و کاربردهای آن در علوم و مهندسی ،سرفصل مطالب درس،مراجع مفید در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) صحبت می شود. دیدن این فیلم به دانشجویان کارشناسی سال آخر و یا کارشناسی ارشد علاقمند به یادگیری روش حجم محدود(finite volume) اکیدا توصیه می شود.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۹۴ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی درس مکانیک سیالات یک-جلسه دوم

در این فیلم آموزشی ۴۶ دقیقه ای درباره اصل همگنی ابعادی، واحدهای اصلی در مکانیک سیالات، مفهوم پیوستگی در سیالات، دایره مور در سیال ساکن، خاصیت دانسیته یا جرم حجمی، میدان سرعت و شتاب جریان، سایر کاربردهای مکانیک سیالات در رئولوژی، جریانهای دو یا چندفازی،گازهای رقیق،سیستمهای میکرو و نانو ،. MEMS و … صحبت می شود.
حجم فایلها: ۱۱۲ مگابایت
مدرس:دکتر محمد لایقی