دانلود مقاله تاریخی دکتر هرمن شیلیختینگ دربارۀ تئوری لایه مرزی

تئوری لایه مرزی یکی از مهمترین تئوریهای مطرح در دانش مکانیک سیالات است که اولین بار توسط لودویک پرانتل در اوایل قرن بیستم مطرح شد. یکی از کاربردهای این تئوری محاسبۀ نسبتاً دقیق نیروی درگ (Drag) وارد بر اجسام در جریان سیال است.