دانلود پروژه درسی ضریب اصطکاک و انتقال حرارت در میکرو و نانو کانالهای مملو از مواد متخلخل

در این گزارش تحقیقی 14 صفحه ای تایپ شده (پروژه درسی)، با در نظر گرفتن لغزش سرعت و پرش دما، شبیه‌سازی عددی مدل جریان دارسی-برینکمن-فورچهیمر و انتقال حرارت جابجایی اجباری در یک میکرو/نانو کانال مملو از مواد متخلخل ارائه می‌شود. با ارتباط دادن ویسکوزیته به عدد نادسن محلی ، Kn ، یک ضریب پخش عمومی بدست آورده شده که می‌تواند محدودۀ وسیعی از رژیمهای Kn جریان را مدل کند. اثر Kn و ضریب دارسی بر توزیع سرعت و دما تشریح می‌گردد. نشان داده می‌شود علیرغم این واقعیت که در اکثر تحقیقات قبلی فرض شده Kn در طول کانال ثابت است، تغییرات Kn به دلیل تغییرات فشار اثرات قابل توجهی بر انتقال حرارت و توزیع دما در سرتاسر سطح مقطع کانال دارند.

دانلود کد کامپیوتری متلب (MATLAB) برای شبیه سازی نحوۀ گرم کردن یکنواخت جرم حرارتی استوانه ای با سوئیچ On/off

در این کد کامپیوتری، معادلۀ حاکم بر گرم کردنِ یک جرم حرارتیِ استوانه‌ای به روش تفاضل محدود حل شده است. برای این منظور، یک گرم‌کنِ حجمیِ دیسک‌شکل با قدرتِ یک کیلو وات در سطح بالایی جرم حرارتی قرار داده شده است. قسمت تحتانی و اطرافِ دیسک توسط عایقی به ضخامت 2 سانتیمتر عایق‌بندی شده و در معرض جابجایی آزاد با محیط قرار گرفته است. همچنین سه سنسور در وسطِ هریک از سطوح دیسک قرار داده شده تا دما را در حین گرم شدنِ آن ثبت کنند. این سه سنسور با علائمِ S_t، S_p و S_b نشان داده شده‌اند.گرمایش بنحوی انجام شده است که دمای دیسک در سرتاسرِ آن کاملاً یکنواخت و برابرِ 90 درجه سانتیگراد باشد. برای شبیه‌سازیِ فرایندِ گرم کردنِ دیسک تا دمای اولیۀ مذکور، به این ترتیب عمل می‌شود: مادامی‌که دما به دمای مورد نظر نرسیده است، گرم‌کن روشن است، زمانی‌که دما در سنسور بالایی (S_t) 1 درجه بیشتر از℃90شد، با استفاده از یک کنترلرگرم‌کن خاموش می‌شود و هنگامی‌که بواسطۀ هدایت حرارت در داخل جسم و نیز انتقال حرارت از اطراف جسم، دما در این سنسور 1 درجه کمتر از ℃90شد، گرم‌کن روشن می‌شود. این امر تا جایی ادامه می‌یابد که دیسک بطور یکنواخت گرم شود.
در این راستا، ناحیۀ حل با استفاده از سلول‌های محاسباتیِ مستطیلی بطور یکنواخت و ساختاریافته، شبکه‌بندی شده و از تفاضل مرکزی مرتبه دوم برای گسسته‌سازی معادلۀ حاکم استفاده شده است. معادلۀ هدایت حرارت گذرا به روش صریح حل شده است.
پس از حل عددی معادلات، تاریخچۀ دمایی در 3 سنسورحین فرایندِگرمایش بدست می‌آید و نمودار دما برحسب زمان در محل سنسورها رسم می‌گردد. همچنین،کانتور دما حینِ حل ترسیم می‌شود.

دانلود کد کامپیوتری متلب (MATLAB) خنک کاری یک جرم حرارتی استوانه ای شکل با استفاده از جت برخوردی دوفازی

در این کد کامپیوتری، معادلۀ حاکم بر خنک‌کاریِ یک جرم حرارتیِ استوانه‌ای به روش تفاضل محدود حل شده است. صفحۀ فوقانیِ دیسک در معرض یک جتِ برخوردیِ دوفازی قرار گرفته و قسمت تحتانی و اطرافِ آن توسط عایقی به ضخامت 2 سانتیمتر عایق‌بندی شده و در معرض جابجایی آزاد با محیط قرار گرفته است. ناحیۀ حل با استفاده از سلول‌های محاسباتیِ مستطیلی بطوریکنواخت و ساختاریافته، شبکه‌بندی شده و از تفاضل مرکزی مرتبه دوم برای گسسته‌سازی معادلۀ حاکم استفاده شده است. معادلۀ هدایت حرارت گذرا به روش صریح حل شده است.
پس از حل عددی معادلات، تاریخچۀ دمایی در 10 سنسور که در فاصلۀ 1 میلیمتری از سطح بالایی قرار گرفته‌اند، حین برخورد جت به صفحۀ فوقانی بدست می‌آید و نمودار دما برحسب زمان در محل سنسورها رسم می‌گردد. همچنین، کانتور دما حینِ حل ترسیم می شود.

دانلود پروژه درسی حل عددی معادلات ناویر استوکس دوبعدی برای جریان داخل محفظه (cavity) به روش حجم محدود در اعداد رینولدز مختلف

در این پروژه به حل معادلات ناویر استوکس دوبعدی برای یک محفظه Cavity مستطیلی شکل با ابعاد 1 متر در 1 متر (مربع) با شرایط مرزی ذکر شده در صورت مسئله پرداخته شده است. حل این معادلات به روش حجم محدود و بر مبنای الگویتم سیمپل انجام شده است. گسسته سازی جملات جابجایی بر مبنای طرح های عددی آپ ویند مرتبه اول، هیبرید، نمایی و پاورلا (به شرح موجود در کتاب پاتانکار) بوده است. کد کامپیوتری تهیه شده برای محفظه های مستطیلی با ابعاد دیگر نیز قابل استفاده است.
درفصل 1 صورت سوال پروژه، در فصل 2 شرح مسأله، فصل 3 معادلات و فرم گسسته سازی شده آنها و روش انجام گسسته سازی، در فصل 4 روند حل مسأله، در فصل 5 نتیجه گیری و جمعبندی نتایج و در انتها کد نوشته شده در محیط فرترن آورده شده است.

عنوان گزارش:
حل عددی جریان سیال تراکم ناپذیر داخل یک حفره (CAVITY) مستطیلی شکل
در اعداد رینولدز 100 و 250 و 500 و 1000 به روش حجم محدود

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: شرح مسأله
قصل سوم: معادلات و فرم گسسته سازی شده آنها و روش انجام گسسته سازی
فصل چهارم: روند حل مسأله
توضیح و شماتیک الگوریتم حل
تحلیل نتایج بدست آمده
کانتورهای مؤلفه های سرعت
همگرایی و ارضاء معادلات بقا
فصل پنجم: نتیجه گیری و جمعبندی نهایی
منابع و مراجع
متن کد کامپیوتری
تعداد صفحات گزارش فارسی تایپ شده 26 صفحه و متن کد کامپیوتری که در انتهای گزارش آورده شده 38 صفحه می باشد (مجموعاً 64 صفحه)
هر دو فایل word و pdf در فایل زیپ موجود روی وبسایت وجود دارد.
مشاوره دربارۀ هرگونه استفاده از مطالب این پروژه و ران گرفتن کد کامپیوتری و تغییر یا توسعۀ آن رایگان می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق منوی تماس با ما در وبسایت (از طریق ایمیل یا واتساپ) اقدام فرمایید.

دانلود فایل توضیحات پروژه شبیه سازی و تجزیه و تحلیل عددی جریان هوای داخل یک اتاق جهت یافتن بهترین مکان برای نصب و بهترین دما ی رادیاتور جهت گرمایش یکنواخت اتاق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

در این پژوهش فرایند گرمایش هوای یک اتاق با رادیاتور و پنجره و درز ورودی هوا از در برای ارزیابی عملکرد یک سیستم گرمایشی با رادیاتور استاندارد خانگی در سه دما شبیه سازی گردیده است. هدف از این پژوهش، تغییر مکان رادیاتور در زیر پنجره در راستای افقی و عمودی و رسیدن به ایده آل ترین دما جهت گرمایش در اتاق برای نصب رادیاتور، انتقال حرارت بهتر و در کنار آن مصرف انرژی کمتر با استفاده از نرم افزار های گمبیت و فلوئنت می باشد. معادلات حاکم بر جریان و معادله انرژی در حالت ناپایا و جریان آرام و سه بعدی و تراکم پذیر در نظر گرفته شده است. معادلات حاکم با استفاده از روش حجم محدود در نرم افزار فلوئنت حل شده اند. برای حل عددی از طرح کونیک و الگوریتم پیزو استفاده شده است. نتایج شبیه سازی و بررسی پلاتها و کانتورهای دما بصورت کمی و کیفی نشان می دهد رادیاتور نمونه 2 با کمترین فاصله از ديوار ، بهترین موقعيت نصب در اتاق را برای گرمایش هوا دارد. نمودارها و کانتورهای تغییر دمای هوا در نقاط مختلف با زمان نیز ارائه شده اند. (تعداد صفحات این فایل 7)

شبیه سازی و تجزيه و تحليل عددي جریان هوای داخل یک اتاق جهت یافتن بهترین محل نصب دریچه هوا جهت خنک کردن سریع اتاق

در این پروژه توزیع هوا توسط دریچه هوا در یک اتاق با پنجره و درز ورودی هوا جهت بررسی عملکرد دریچه های هوا شبیه سازی گردیده است. هدف از این پژوهش ، تغییر محل نصب دریچه جهت یافتن بهترین محل قرار گیری دریچه ، توزیع هوای بهتر و مصرف انرژی کمتر با توجه حصول دمای مطلوب در مدت زمان کمتر می باشد. معادلات حاکم بر جریان ، مغشوش، گذرا ، تراکم ناپذیر و سه بعدی در نظر گرفته شده است. شبیه سازی به کمک نرم افزار گمبیت انجام شده و معادلات حاکم به روش حجم محدود در نرم افزار فلوئنت حل شده اند. برای حل عددی از روش کوئیک و الگوریتم پیزو استفاده شده است. نتایج شبیه سازی و بررسی کانتورهای دما و سرعت نشان می دهد مدل 4 در مقایسه با مدل 1 یا مدل استاندارد روند بهتری از خنک شدن هوا را نشان می دهد.

بررسي تجربی تاثير نازل آب و اضافه كردن سيال نانونقره بر عملكرد يك برج خنك كن با جريان متقابل

در اين پروژه، بررسي تأثير نازل آب و سيال نانو نقره در راندمان يك برج خنك كن از نوع جريان متقابل با انجام آزمايش هاي متعددي بر روي يك برج خنك كن كه در ابعاد 2850 ×915 × 625 ميلي متر ساخته شده ، بررسي شده است. براي این منظور تعدادي نازل تهيه شده و در بين آنها مناسب ترين و بهينه ترين نازل را بر حسب مشخصات ارائه شده ، انتخاب كرده و برج خنك كن با تعداد مختلفی از نازل بهينه ( 8 و 4 و 2 عدد) در دماهاي مختلف آب ورودي (30 و 35 و 42 درجه ) سانتي گراد و دبي های مختلف آب ( 2.7 و 4.5 و 6 و 9) متر مكعب بر ساعت آزمايش شده است. در نهايت با ادغام 5 ليتر از سيال نانو نقره در مخزن آب گرم و استفاده از 8 عدد نازل بهينه ، برج خنك كن تست شده است. نتايج بدست آمده از آزمايش ها، دماهاي خروجي آب هستند كه توسط روش Merkel و فرمول راندمان برج خنك كن مورد تحليل قرار مي گيرند. نتيجة تحليل ها حاكي از افزايش راندمان در برج خنك كن به واسطة اضافه كردن سيال نانو نقره به آب و انتخاب نازل بهينه در حالتهاي مختلف مي باشد.

دانلود فایل توضیحات پروژه بررسي سه بعدي عملکرد دسته لوله با لوله هاي بيضوي پره دار به کمک نرم افزار فلوئنت و مقايسه آن با داده هاي تجربي و همچنين مقايسه با عملکرد دسته لوله با لوله هاي دايروي پره دار در چندين عدد رينولدز

در پژوهش حاضر، ميدان جريان و دما و افت فشار اطراف دسته لوله ها در جريان سيال نيوتني آرام و آشفته سه بعدي در اعداد رينولدز مختلف بررسي شدند. حل مستقل از شبکه در حالتهاي مختلف بدست آمده و بايکديگر و با روابط تجربي محققين قبلي مقايسه شدند. نتايج مطابقت خوبي با نتايج تجربي داشتند و برخي از مهمترين نتايج ديگر به شرح زير است:
1) مقايسه عملکرد دسته لوله بيضوي و دايروي پره دار
2) توزيع دما در اطراف دسته لوله به ازاي سرعت هاي مختلف در رژيم جريان آرام و آشفته
3) توزيع فشار در اطراف دسته لوله به ازاي سرعت هاي مختلف در رژيم جريان آرام و آشفته
4) بردارهاي سرعت اطراف دسته لوله به ازاي سرعت هاي مختلف در رژيم جريان آرام و آشفته
5) توزيع دما در روي دسته لوله به ازاي سرعت هاي مختلف در رژيم جريان آرام و آشفته
(تعداد صفحات این فایل 16)

حل عددی جریان سه بعدی حول یک اژدر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

اژدرMU-90 یکی از پیشرفته ترین اژدرهای سبک وزن اروپا است که توسط شرکت ایتالیایی-فرانسوی ساخته شده است. این اژدر توانایی استفاده از سامانه هدایت آشیانه یاب را دارد که از طریق سنسورهای مورد نظر به آنالیز صدای های دریافتی پرداخته و به سمت صدای حاصل از حرکت هدف خود جذب می شود. سیستم پیشران این اژدر با باتری کار می کند.
در این پژوهش، جریان سیال بصورت ماندگار، تراکم ناپذیر و آشفته فرض شده و از اثرات کاویتاسیون جزئی صرف نظر شده است. عدد رینولدز در همه حالت ها بیشتر از320,000 می باشد.

دانلود فایل توضیحات پروژه درسی مقايسه نتايج حل عددي (CFD) سه مدل آشفتگي LESو k-ω SST و k-ε RNG براي پيش بيني افت فشار و انتقال حرارت در جريان سه بعدي اطراف يک دسته لوله با آرايش مثلثي

در پژوهش حاضر، ميدان جريان و دما و افت فشار در طول سه دسته لوله با تخلخل هاي مختلف 0.6 و 0.5 و 0.4 در جريان سيال نيوتني و آشفته سه بعدي با استفاده از سه مدل آشفتگي k-є RNG و k-w SST و LES در محدوده اعداد رينولدز 10000 تا 30000 با استفاده از یک کامپیوتر قوی بررسي شده اند. حل مستقل از شبکه در حالتهاي مختلف بدست آمده و بايکديگر و با روابط تجربي محققين قبلي مقايسه شدند. نتايج مطابقت خوبي با نتايج تجربي داشتند و برخي از مهمترين نتايج ديگر به شرح زير است:
درخصوص ميدان سرعت، مشاهده شد اختلافات شديدي بين مدلهاي مختلف در پيش بيني گردابه هاي پشت رديف آخر لوله ها مشاهده مي شود. مدل LES در مجموع تصوير بهتري از فيزيک جريان و انتقال حرارت بدست مي دهد. بعد از آن مدل k-w SST نتایج بهتری نسبت به k-є RNG بدست داده است.
درخصوص ميدان دما و ضريب انتقال حرارت جابجايي و عدد ناسلت، مشاهده شد اختلافات جزئي بين مدلهاي مختلف در پيش بيني اين کميت ها مشاهده مي شود. مدل LES در مجموع نتايج بهتري در براورد انتقال حرارت بدست مي دهد. بعد از آن نتایج مدل k-w SST بهتر از مدل k-є RNG بوده است.
نمونه هایی از کانتورهای سرعت بدست آمده در شکلهای داخل فایل نشان داده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ جزئیات این پژوهش و دریافت داده های عددی و فایلهای مش بندی و فلوئنت می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
(تعداد صفحات این فایل 4)