دانلود فایل اکسل محاسبات گازهای طبی

با استفاده از این فایل اکسل می توانید محاسبالا تعیین ظرفیت گازهای طبی مورد نیاز برای بیمارستان ها را با توجه به تعداد بخشهای بستری و … در هر بیمارستان محاسبه نمایید. گازهای طبی در تاسیسات بیمارستانها از جمله در اتاقهای عمل و …. بسیار حائز اهمیت هستند. استفاده از این فایل توسط مهندسان تاسیسات اکیدا توصیه میشود و کار محاسبات آنها را راحتتر می نماید.

دانلود فایل اکسل محاسبات تهویه مطبوع مبحث تهویه پارکینگ ماشین

با استفاده از این فایل اکسل می توان محاسبات تهویه مطبوع مبحث تهویه پارکینگ را طبق استانداردهای رایج مانند ASHRAE انجام داد. استفاده از این فایل اکسل برای مقاصد آموزشی و انجام محاسبات پروژه های تهویه مطبوع اکیدا توصیه می شود.
عدم توجه به تهویه مناسب پارکینگ ها مشکلات متعددی را در پاساژها و مراکز خرید ایجاد می نماید. مخصوصا موضوع تامین هوای تازه برای پارکینگها می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد.

دانلود فایل اکسل محاسبات تهویه مطبوع مبحث تعویض هوا air change

با استفاده از این فایل اکسل می توان محاسبات تهویه مطبوع مبحث تعویض هوا را طبق استاندارد های رایج مانند ASHRAE انجام داد. ایتفاده از این فایل برای آموزش و یادگیری دانشجویان و انجام محاسبات پروژه های تهویه مطبوع توسط مهندسان HVAC اکیدا توصیه می شود.

دانلود فایل مرور مقالات پژوهشی درباره توربولاتورها یا تولید کننده های آشفتگی در کلکتورهای خورشیدی به زبان فارسی

در این فایل 67 صفحه ای مروری بر 60 منبع موجود تا سال 2022 در زمینه آشفته سازها یا توبولاتورها در کلکتورهای خورشیدی انجام گرفته است. مطالعه آن برای افراد علاقمند به افزایش راندمان کلکتورهای خورشیدی و تهیه سمینار و نوشتن پایان نامه در این زمینه اکیدا توصیه می شود.

دانلود فایل توضیحات پروژه شبیه سازی و تجزیه و تحلیل عددی جریان هوای داخل یک اتاق جهت یافتن بهترین مکان برای نصب و بهترین دما ی رادیاتور جهت گرمایش یکنواخت اتاق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

در این پژوهش فرایند گرمایش هوای یک اتاق با رادیاتور و پنجره و درز ورودی هوا از در برای ارزیابی عملکرد یک سیستم گرمایشی با رادیاتور استاندارد خانگی در سه دما شبیه سازی گردیده است. هدف از این پژوهش، تغییر مکان رادیاتور در زیر پنجره در راستای افقی و عمودی و رسیدن به ایده آل ترین دما جهت گرمایش در اتاق برای نصب رادیاتور، انتقال حرارت بهتر و در کنار آن مصرف انرژی کمتر با استفاده از نرم افزار های گمبیت و فلوئنت می باشد. معادلات حاکم بر جریان و معادله انرژی در حالت ناپایا و جریان آرام و سه بعدی و تراکم پذیر در نظر گرفته شده است. معادلات حاکم با استفاده از روش حجم محدود در نرم افزار فلوئنت حل شده اند. برای حل عددی از طرح کونیک و الگوریتم پیزو استفاده شده است. نتایج شبیه سازی و بررسی پلاتها و کانتورهای دما بصورت کمی و کیفی نشان می دهد رادیاتور نمونه 2 با کمترین فاصله از ديوار ، بهترین موقعيت نصب در اتاق را برای گرمایش هوا دارد. نمودارها و کانتورهای تغییر دمای هوا در نقاط مختلف با زمان نیز ارائه شده اند. (تعداد صفحات این فایل 7)

شبیه سازی و تجزيه و تحليل عددي جریان هوای داخل یک اتاق جهت یافتن بهترین محل نصب دریچه هوا جهت خنک کردن سریع اتاق

در این پروژه توزیع هوا توسط دریچه هوا در یک اتاق با پنجره و درز ورودی هوا جهت بررسی عملکرد دریچه های هوا شبیه سازی گردیده است. هدف از این پژوهش ، تغییر محل نصب دریچه جهت یافتن بهترین محل قرار گیری دریچه ، توزیع هوای بهتر و مصرف انرژی کمتر با توجه حصول دمای مطلوب در مدت زمان کمتر می باشد. معادلات حاکم بر جریان ، مغشوش، گذرا ، تراکم ناپذیر و سه بعدی در نظر گرفته شده است. شبیه سازی به کمک نرم افزار گمبیت انجام شده و معادلات حاکم به روش حجم محدود در نرم افزار فلوئنت حل شده اند. برای حل عددی از روش کوئیک و الگوریتم پیزو استفاده شده است. نتایج شبیه سازی و بررسی کانتورهای دما و سرعت نشان می دهد مدل 4 در مقایسه با مدل 1 یا مدل استاندارد روند بهتری از خنک شدن هوا را نشان می دهد.

بررسي تجربی تاثير نازل آب و اضافه كردن سيال نانونقره بر عملكرد يك برج خنك كن با جريان متقابل

در اين پروژه، بررسي تأثير نازل آب و سيال نانو نقره در راندمان يك برج خنك كن از نوع جريان متقابل با انجام آزمايش هاي متعددي بر روي يك برج خنك كن كه در ابعاد 2850 ×915 × 625 ميلي متر ساخته شده ، بررسي شده است. براي این منظور تعدادي نازل تهيه شده و در بين آنها مناسب ترين و بهينه ترين نازل را بر حسب مشخصات ارائه شده ، انتخاب كرده و برج خنك كن با تعداد مختلفی از نازل بهينه ( 8 و 4 و 2 عدد) در دماهاي مختلف آب ورودي (30 و 35 و 42 درجه ) سانتي گراد و دبي های مختلف آب ( 2.7 و 4.5 و 6 و 9) متر مكعب بر ساعت آزمايش شده است. در نهايت با ادغام 5 ليتر از سيال نانو نقره در مخزن آب گرم و استفاده از 8 عدد نازل بهينه ، برج خنك كن تست شده است. نتايج بدست آمده از آزمايش ها، دماهاي خروجي آب هستند كه توسط روش Merkel و فرمول راندمان برج خنك كن مورد تحليل قرار مي گيرند. نتيجة تحليل ها حاكي از افزايش راندمان در برج خنك كن به واسطة اضافه كردن سيال نانو نقره به آب و انتخاب نازل بهينه در حالتهاي مختلف مي باشد.

دانلود فایل توضیحات پروژه بررسي سه بعدي عملکرد دسته لوله با لوله هاي بيضوي پره دار به کمک نرم افزار فلوئنت و مقايسه آن با داده هاي تجربي و همچنين مقايسه با عملکرد دسته لوله با لوله هاي دايروي پره دار در چندين عدد رينولدز

در پژوهش حاضر، ميدان جريان و دما و افت فشار اطراف دسته لوله ها در جريان سيال نيوتني آرام و آشفته سه بعدي در اعداد رينولدز مختلف بررسي شدند. حل مستقل از شبکه در حالتهاي مختلف بدست آمده و بايکديگر و با روابط تجربي محققين قبلي مقايسه شدند. نتايج مطابقت خوبي با نتايج تجربي داشتند و برخي از مهمترين نتايج ديگر به شرح زير است:
1) مقايسه عملکرد دسته لوله بيضوي و دايروي پره دار
2) توزيع دما در اطراف دسته لوله به ازاي سرعت هاي مختلف در رژيم جريان آرام و آشفته
3) توزيع فشار در اطراف دسته لوله به ازاي سرعت هاي مختلف در رژيم جريان آرام و آشفته
4) بردارهاي سرعت اطراف دسته لوله به ازاي سرعت هاي مختلف در رژيم جريان آرام و آشفته
5) توزيع دما در روي دسته لوله به ازاي سرعت هاي مختلف در رژيم جريان آرام و آشفته
(تعداد صفحات این فایل 16)