دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه چهارم انواع توابع

در این فیلم ۳۰ دقیقه ای در باره انواع توابع خطی، توانی، چند جمله ای، کسری، جبری، نمایی، لگاریتمی، مثلثاتی و مثلثاتی و نمودارهای معروف آنها صحبت شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس: دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۱۱۹ مگابایت
کتاب توماس ۲۰۲۳