دانلود فایل توضیحات نحوه تبدیل معادلات لایه مرزی روی صفحه تخت به یک معادله دیفرانسیل غیر خطی مرتبه 3 با استفاده از مشتقات جزئی و متغیر تشابهی اِتّا

در این فایل 5 صفحه ای مراحل تبدیل معادلات لایه مرزی صفحه تخت به معادله دیفرانسیل معمولی غیر خطی مرتبه 3 با استفاده از متغیر تشابهی اِتّا و مشتقات جزئی با جزئیات کامل تشریح شده است. مطالعه آن برای دانشجویان اکیداً توصیه می شود.