دانلود فایل توضیحات کد کامپیوتری به زبان فرترن برای حل جریان آرام در یک محفظه دو بعدی (2D CAVITY) با روش حجم محدود به همراه نتایج

در این فایل نتایج حاصل از تحلیل عددی جریان آرام داخل CAVITY در عدد رینولدز 400 شامل بردارهای سرعت، توزیع فشار، خطوط جریان و … ارائه شده است. برای خرید فایلهای این کد کامپیوتری می توانید از طریق منوی دانلود برنامه کامپیوتری یا خرید نرم افزار در این وبسایت اقدام فرمایید .