دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه نهم

در این فیلم ۳۰ دقیقه ای حل تمرین های ۲۵ الی ۳۲ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ با توضیح کافی ارائه شده است.
نمودار توابع تعدادی از توابع تکه تکه تعریف شده ، ترسیم شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۹۴ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه سوم

در این فیلم ۱۶ دقیقه ای درباره ادامه مبحث توابع، آزمایش(آزمون) خط قائم، توابع تکه تکه تعریف شده، توابع جزء صحیح صحبت و چند مثال نیز حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک -جلسه سوم
ادامه مبحث توابع، آزمایش(آزمون) خط قائم، توابع تکه تکه تعریف شده، توابع جزء صحیح صحبت و حل چند مثال
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل 47 مگابایت
کتاب توماس ۲۰۲۳