دانلود فیلم آموزشی توربین گردابی vortex turbine

در این فیلم آموزشی نحوۀ عملکرد یک توربین گردابه ای (vortex turbine) 15 کیلووات در کشور شیلی نشان داده می شود. به نظر می رسد این طرح در بسیاری از مناطق به همین صورت ابتکاری و بدون نیاز به اختلاف ارتفاع آب قابل اجرا می باشد.