دانلود پاورپوینت مدلسازی جریان چند فازی و کاربردهای جریان مایع-بخار

در این پاورپوینت 56 اسلایدی دربارۀ مدلسازی جریان چندفاز در جریانهای مایع-بخار در محیط نرم افزار ANSYS صحبت شده است. فهرست مطالب آن عبارتند از:
Introduction
Physical Modeling in CFD
Material Properties
Turbulence
Multiphase Flows
Bulk Condensation/Evaporation & Wall Boiling
CHT & FSI
Model Validation & Comparison to Data
Identifying Challenges & Development Requirements
Summary & Conclusion