دانلود فایل توضیحات کد کامپیوتری به زبان فرترن برای حل جریان آرام در یک محفظه دو بعدی (2D CAVITY) با روش حجم محدود به همراه نتایج

در این فایل نتایج حاصل از تحلیل عددی جریان آرام داخل CAVITY در عدد رینولدز 400 شامل بردارهای سرعت، توزیع فشار، خطوط جریان و … ارائه شده است. برای خرید فایلهای این کد کامپیوتری می توانید از طریق منوی دانلود برنامه کامپیوتری یا خرید نرم افزار در این وبسایت اقدام فرمایید .

دانلود فایل توضیحات کد کامپیوتری به زبان فرترن برای حل جریان آرام بین دو صفحه موازی با روش حجم محدود به همراه نتایج

در این فایل نتایج حل عددی جریان سیال بین دو صفحه موازی به روش حجم محدود ارائه شده است. کد کامپیوتری مورد نظر از الگوریتم SIMPLE بهره می گیرد و سرعت همگرایی نسبتاً خوبی دارد. برای خرید فایلهای این کد کامپیوتری می توانید از طریق منوی” دانلود برنامه کامپیوتری یا خرید نرم افزار” در این وبسایت اقدام فرمایید.