دانلود جزوه کامل انگلیسی اصول و مبانی ایرودینامیک بر گرفته از کتاب اندرسون 2001 به همراه بیش از 40 نمونه سوال حل شده متعلق به انستیتوی MIT

در این فایل تعداد 41 لکچر انگلیسی انستیتوی MIT دربارۀ اصول و مبانی ایرودینامیک بر گرفته از کتاب اندرسون 2001 به همراه بیش از 40 نمونه سوال حل شده وجود دارد. مطالعه آن برای دانشجویان علاقمند به مبحث ایرودینامیک اکیداً توصیه می شود. مرجع-کتاب اصول و مبانی ایرو دینامیک-اندرسون 2001