دانلود جزوه فارسی تایپ شده تبرید صنعتی

این جزوه 130 صفحه ای در 5 بخش به شرح زیر تنظیم شده است:
بخش اول: كارايي سيستم هاي تبريد
بخش دوم: فرصت هاي افزايش بازدهي به هنگام طراحي فرآيند
بخش سوم: فرصت هاي افزايش بازدهي به هنگام طراحي سيستم
بخش چهارم: طراحي اجزاء
بخش پنجم: طراحي با هدف ايجاد سهولت در عمليات تعمير و نگهداري
مطالعه آن برای اکثر دانشجویان مهندسی مکانیک و مهندسان علاقمند به رشته تأسیسات مکانیکی توصیه می شود.