دانلود جزوه فارسی طراحی سیستمهای تهویه مطبوع دانشگاه صنعتی شریف

در این جزوه 214 صفحه ای دربارۀ انواع سیستمهای تهویه مطبوع و کاربردها و طراحی آنها به اختصار صحبت شده است. مطالعه آن برای دانشجویان و مهندسان علاقمند به رشته تأسیسات مکانیکی اکیداً توصیه می شود. فهرست مطالب جزوه عبارتند از:
فصل اول مقدمه
فصل دوم شرایط طرح داخل و خارج
فصل سوم محاسبه بار گرمایشی
فصل چهارم محاسبه نفوذ و تهویه
فصل پنجم وسایل گرمایشی
فصل ششم مقدمه ای بر لوله کشی
فصل هفتم سیستم گرمایش با آب گرم
فصل هشتم موتورخانه گرمایشی
فصل نهم سیستم گرمایش با بخار
فصل دهم محاسبه بار برودتی
فصل یازدهم وسایل، لوله کشی و موتورخانه برودتی
فصل دوازدهم سایکرومتریک کاربردی
فصل سیزدهم کانال کشی و شبکه توزیع هوا
فصل چهاردهم شبکه توزیع آب مصرفی
فصل پانزدهم شبکه جمع آوری فاضلاب
فصل شانزدهم شبکه گاز طبیعی