دانلود جزوه فارسی رسم فنی بخش چهارم

در این جزوه 55 صفحه ای نقشه های ترکیبی، انفجاری، جوشکاری و … به همراه مثالهای کاربردی وجود دارد. مطالعه آن برای دانشجویان کارشناسی علاقمند به کارهای ساخت و تولید صنعتی قویا توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی رسم فنی بخش سوم

در این جزوه فارسی رسم فنی 55 صفحه ای مطالب پیشرفته تر در زمینه گسترش اجسام و ترسیمات سه بعدی مربوطه همراه با مثالهای کاربردی وجود دارد. مطالعه آن برای دانشجویان کارشناسی قویا توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی رسم فنی بخش دوم

در این جزوه 55 صفحه ای مطالب کاربردی تکمیلی در زمینه رسم فنی یک برای دانشجویان کارشناسی وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی رسم فنی بخش اول

در این جزوه 55 صفحه ای مفاهیم پایه و مثالهای کاربردی برای دانشجویان کارشناسی وجود دارد. مطالعه این فایل برای دانشجویان کارشناسی که در تجسم اجسام سه بعدی مشکل دارند اکیدا توصیه می شود.