دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ریاضیات مهندسی مبحث تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن – دکتر لایقی – جلسه سوم

در این جزوه 4 صفحه ای درباره چند قضیه و خواص مهم تبدیل لاپلاس مانند خاصیت خطی بودن (linearity)، خاصیت انتقالی یا جابجایی نوع اول، خاصیت انتقالی یا جابجایی نوع دوم، خاصیت تغییر مقیاس و تبدیل لاپلاس مشتقات مرتبه اول تا n ام یک تابع صحبت و 5 مثال حل شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند توصیه می شود.