دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ریاضیات مهندسی مبحث توابع خاص-بخش اول – دکتر لایقی – جلسه ششم

در این جزوه 6 صفحه ای درباره برخی توابع مهم در ریاضی مهندسی شامل تابع گاما، تابع فاکتوریل، توابع بسل، تابع خطا، انتگرالهای سینوس و کسینوس و نمایی، تابع پله واحد، تابع ضربه، تابع ضربه واحد (دلتای دیراک)، تابع پوچ و تعاریف و خواص مهم آنها صحبت شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند به ریاضیات مهندسی توصیه می شود.