دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ریاضیات مهندسی مبحث تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن – دکتر لایقی – جلسه پنجم

در این جزوه 4 صفحه ای درباره استفاده از تبدیل لاپلاس برای حل انتگرالهای صفر تا بینهایت صحبت شده و 4 مسأله نمونه حل شده است. در این مسأله ها برخی از انتگرالهای مهم در ریاضیات مهندسی نیز با استفاده از تبدیل لاپلاس و یا نظریۀ اعداد مختلط حل شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند توصیه می شود.