دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه هفتم

در این فیلم ۱۴ دقیقه ای تمرین های ۱۳ الی ۲۰ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ حل شده است. نمودار توابع مختلف ترسیم و دامنه و برد آنها تعیین شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۴۰ مگابایت