دانلود فایل حل عددی جریان سه بعدی حول یک اژدر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

اژدرMU-90 یکی از پیشرفته ترین اژدرهای سبک وزن اروپا است که توسط شرکت ایتالیایی-فرانسوی ساخته شده است. این اژدر توانایی استفاده از سامانه هدایت آشیانه یاب را دارد که از طریق سنسورهای مورد نظر به آنالیز صدای های دریافتی پرداخته و به سمت صدای حاصل از حرکت هدف خود جذب می شود. سیستم پیشران این اژدر با باتری کار می کند.
در این پژوهش، جریان سیال بصورت ماندگار، تراکم ناپذیر و آشفته فرض شده و از اثرات کاویتاسیون جزئی صرف نظر شده است. عدد رینولدز در همه حالت ها بیشتر از320,000 می باشد.