دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه دوم

در این فیلم آموزشی 26 دقیقه ای ادامه مبحث توابع از کتاب توماس ۲۰۲۳ ارائه شده است.
مفاهیمی مانند دامنه طبیعی، محدود کردن دامنه تابع، تابع مقدار – حقیقی، انواع طرز نماش تابع و دامنه و برد توابع معروف، رسم نمودار توابع در این فیلم توضیح داده شده و چند مثال هم حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۷۶ مگابایت