دانلود انیمیشن شبیه سازی جریان هوای گرم اطراف یک رادیاتور داغ در یک اتاق دارای درز دیوار و در با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

در این انیمیشن نتایج شبیه سازی جریان هوای گرم بالای یک رادیاتور در یک اتاق مشاهده می شود. این انیمیشن با حل معادلات ناویر استوکس سه بعدی در محیط نرم افزار فلوئنت تولید شده است.