دانلود گزارش تحقیقاتی (جزوه آموزشی تایپ شده فارسی) دربارۀ مواد ویسکو الاستیک به همراه معادلات ساختاری مکانیک محیط پیوسته (viscoelastic materials)

در این گزارش 17 صفحه ای خلاصۀ تحقیقات دربارۀ مواد ویسکوالاستیک و معادلات حاکم بر آنها از دیدگاه مکانیک محیطهای پیوسته ارائه شده است. برای مطالعه مواد ویسکوالاستیک با مراجعه به منابع مختلف و دسته‌بندی و ترجمۀ قسمتهایی از آنها، معادلات حاکم بر این دسته از مواد شناسایی و در این گزارش در قالب 4 بخش تدوین شده است. در بخش اول دربارۀ مواد ویسکوالاستیک سیال و جامد و در بخش دوم دربارۀ مدلهای رئولوژیک (رفتارشناسی) این مواد و در بخش سوم دربارۀ مدل سه بعدی ویسکوالاستیک و در بخش چهارم روابط دیفرانسیلی حاکم بر این مواد صحبت و در انتها مراجع تحقیق ذکر شده است.
فهرست مطالب
مقدمه
مواد ویسکو الاستیک سیال و جامد
مدلهای رئولوژیک (رفتارشناسی)
مدل ویسکوالاستیک سه بعدی
روابط دیفرانسیلی ساختاری
مراجع
در فایل زیپ این محتوا هر دو فایل word و pdf گزارش وحود دارد.