دانلود جزوه درس انتقال حرارت کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی

در این جزوه 145 صفحه ای که در 7 فصل تنظیم شده است، مباحث کاربردی و مفید زیر وجود دارد:
فصل اول: آشنایی با روشهای انتقال حرارت
فصل دوم: معادلات انتقال حرارت
فصل سوم: رسانش حالت پایا و یکبعدی
فصل چهارم: عایق ها
فصل پنجم: جابجایی
فصل ششم: انتقال حرارت در جوشش و چگالش
فصل هفتم: مبدلهای حرارتی