دانلود جزوه دستنویس فارسی درس مکانیک سیالات پیشرفته دکتر کیوان صادقی دانشگاه تهران

این جزوه 199 صفحه ای با کیفیت بالا اسکن شده و بصورت یک فایل پی دی اف و حاوی مباحث نسبتاً کاملی در زمینه درس مکانیک سیالات پیشرفته و نمونه مسائل حل شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:

1-معادلات حاکم بر جریان
2-شرط های مرزی مناسب
3-جریان کوئت
4-جریان کوئت چرخشی
5-مسأله شماره 1 استوکس
6-مسأله شماره 2 استوکس
7-جریان پوازی
8-جریان در کانال بیضی
9-جریان در کانال مستطیلی
10-جریان ضربانی
11-جریان در کانالهای همگرا – واگرا
12-دینامیک حباب گازی
13-جریان با نقطه سکون
14-جریان ثقلی
15-جریان در بالای صفحه متخلخل
16-حلهای تقریبی
17-جریان خزشی اطراف کره
18-جریان خزشی حول استوانه
19-جریان خزشی اطراف قطره
20-تقریب روغن کاری
21-تقریب لایه های مرزی
22-لایه مرزی صفحه تخت
23-حل بلازیوس به کمک سریها
24-wedge flow
25-روش فون-کارمن با گرادیان فشار
26-حل Holstein-Bohlem
27-حل Walz
28-روش thwaites
29-حل مسأله جریان حول استوانه
30-پدیده جدایش
31-روش اختلافات جزئی
32-جریان کوئت با مکش
33-حباب گازی
34-singular points
35-تئوری ناپایداری