دانلود نمونه سؤالات امتحان جامع درس ترمودینامیک

در این فایل 41 مسأله و سؤال نمونه از کتاب ترمودینامیک Moran و Shapiro ارائه شده است. حل آنها پس از مطالعه این کتاب اکیداً توصیه می شود. برای دانلود کتاب از این سایت می توانید از طریق منوی عضویت در این وبسایت عضو شوید و کتاب را از منوی کتابخانه دانلود نمایید.