دانلود نمونه سؤالات امتحان جامع درس مکانیک سیالات پیشرفته

در این فایل 57 صفحه ای، 58 نمونه سؤال و مسأله از مباحث مختلف مکانیک سیالات I و II و پیشرفته در سطح امتحان جامع ارائه شده است که حل این مسائل برای دانشجویان کارشناسی ارشد سال آخر و دکترا اکیداً توصیه می شود. اگرچه که دانشجویان قوی در مقطع کارشناسی هم می توانند اکثر این نمونه سؤالها را حل کنند.