دانلود جزوه انگلیسی درس دینامیک سیالات

دینامیک سیالات یکی از مباحث مهم در رشته تبدیل انرژی است. مطالعۀ این جزوه انگلیسی برای کلیۀ دانشجویانی که علاقمند هستند درک عمیق تری از پدیده های دینامیک سیالات داشته باشند، اکیداً توصیه می شود.