دانلود نمونه سؤالات تستی امتحانی درس ریاضیات مهندسی

مباحث سری فوریه، تبدیل لاپلاس، انتگرال فوریه و معادلات دیفرانسیل جزئی و انتگرالهای خاص از مهمترین مباحث درس ریاضیات مهندسی هستند. در این فایل 20 نمونه سوال تستی امتحانی از مباحث مختلف ریاضی مهندسی مانند انتگرال فوریه، تبدیل فوریه، معادلان دیفرانسیل با مشتقات جزئی، تبدیل لاپلاس و … وجود دارد.