دانلود پاورپوینت شبیه سازی جریانهای آشفته Simulation of Turbulent Flows

در این پاورپوینت 69 اسلایدی مدلهای آشفتگی به تفصیل توضیح داده شده است. مطالعۀ آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا اکیداً توصیه می شود. فهرست مطالب در این پاورپوینت عبارتند از:
From the Navier-Stokes to the RANS equations
• Turbulence modeling
• k-ε model(s)
• Near-wall turbulence modeling
• Examples and guidelines