دانلود فیلم آموزشی درس مکانیک سیالات یک-جلسه دوم

در این فیلم آموزشی ۴۶ دقیقه ای درباره اصل همگنی ابعادی، واحدهای اصلی در مکانیک سیالات، مفهوم پیوستگی در سیالات، دایره مور در سیال ساکن، خاصیت دانسیته یا جرم حجمی، میدان سرعت و شتاب جریان، سایر کاربردهای مکانیک سیالات در رئولوژی، جریانهای دو یا چندفازی،گازهای رقیق،سیستمهای میکرو و نانو ،. MEMS و … صحبت می شود.
حجم فایلها: ۱۱۲ مگابایت
مدرس:دکتر محمد لایقی