دانلود فیلم آموزشی طرز کار و طراحی لوله گردابی

دراین فیلم آموزشی طرز کار و طراحی فناوری لوله گردابی توضیح داده می شود. لوله گردابی دستگاهی است که از طریق چرخش هوا در آن یک سر آن سرد و سر دیگر آن گرم می شود. این وسیله کاربردهای جالبی در صنعت پیدا کرده است.