دانلود مسائل جزوه محاسبات عددی دکتر بهمن مهری-دانشگاه صنعتی شریف

در این فایل حدود 100 نمونه مساله درس محاسبات عددی در جزوه دکتر بهمن مهری دانشگاه صنعتی شریف وجود دارد. مطالعه آن برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد علاقمند به مبحث محاسبات عددی اکیداً توصیه می شود. جل مسائل و مشاوره برای حل مسائل این جزوه نیز از طریق همین وبسایت حسب مورد ارائه خواهد شد.