دانلود نمونه سؤالات حل شده درس مقاومت مصالح 1و2

در این فایل یک کتاب مشتمل بر 17 فصل و صدها مساله وجود دارد که در آن ضمن تدریس خلاصۀ مفاهیم پایه در زمینۀ مقاومت مصالح 1 و 2 ، تمرینات طبقه بندی شده متعددی به همراه حلهای آنها و 14 برنامه کامپیوتری به زبان فرترن وجود دارد. مطالعۀ آن برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اکیداً توصیه می شود.