دانلود پاورپوینت انگلیسی دربارۀ طراحی موشکهای تاکتیکی Tactical Missile Design

در این پاورپوینت 422 اسلایدی انواع و اقسام موشکها و مطالب کاربردی و مفید زیر تشریح شده است:
Introduction / Key Drivers in the Design Process
Aerodynamic Considerations in Tactical Missile Design
Propulsion Considerations in Tactical Missile Design
Weight Considerations in Tactical Missile Design
Flight Performance Considerations in Tactical Missile Design
Measures of Merit and Launch Platform Integration
Sizing Examples
Development Process
Summary and Lessons Learned
References and Communication
Appendices ( Homework Problems / Classroom Exercises,
Example of Request for Proposal, Nomenclature, Acronyms,
Conversion Factors, Syllabus )