دانلود نمونه سؤالات امتحانی درس مکانیک سیالات پیشرفته مبحث محیط پیوسته و معادلات حرکت

در این فایل 30 صفحه جزوه مکانیک سیالات پیشرفته مباحث محیط پیوسته، نوتیشن تانسوری، مختصات اویلری و لاگرانژی، معادلات بقا و آنالیز برداری و تانسوری و چرخش جسم صلب به اختصار به همراه 12 مسأله و حل آنها تشریح شده است. مطالعه این متون برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا اکیداً توصیه می شود.

دانلود نمونه سؤالات امتحانی درس مکانیک سیالات پیشرفته انستیتوی MIT مبحث آنالیز ابعادی به همراه حلهای آنها و جزوه انگلیسی مربوطه

در این فایل 10 صفحه جزوه انگلیسی و پنج نمونه سؤال امتحانی جالب و کاربردی دربارۀ مکانیک سیالات پیشرفته مبحث آنالیز ابعادی وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود.

دانلود نمونه سؤالات امتحان جامع درس مکانیک سیالات پیشرفته

در این فایل 57 صفحه ای، 58 نمونه سؤال و مسأله از مباحث مختلف مکانیک سیالات I و II و پیشرفته در سطح امتحان جامع ارائه شده است که حل این مسائل برای دانشجویان کارشناسی ارشد سال آخر و دکترا اکیداً توصیه می شود. اگرچه که دانشجویان قوی در مقطع کارشناسی هم می توانند اکثر این نمونه سؤالها را حل کنند.