دانلود نرم افزار اطلاعات جداول ترمودینامیکی

در این نرم افزار اطلاعات اکثر جداول ترمودینامیکی کتاب ترمودینامیک ون وایلن و سایر کتب مرجع درس ترمودینامیک موجود است. پس از نصب نرم افزار می توانید با وارد نمودن دما و فشار و … سایر خواص ترودینامیکی مواد مختلف را ملاحظه نمایید.