دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای تولید شبکه محاسباتی اطراف یک نیم استوانه با استفاده از معادلات دیفرانسیل جزئی بیضیگون

THIS PROGRAM GENERATES ELLIPTIC GRIDS AROUND A SEMI-CYLINDER USING ELLIPTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION METHOD
برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای تولید شبکه محاسباتی اطراف یک نیم استوانه با استفاده از معادلات دیفرانسیل جزئی بیضیگون (منبع-کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن -جلد دوم)
مشخصات نویسنده برنامه کامپیوتری: دکتر محمد لایقی-دکترای مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی-فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف
دانشجویانی که درس CFD II دادند و اساتید علاقمند به این روش می توانند از این کد کامپیوتری استفاده نمایند.

دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای تولید شبکه محاسباتی به روش جبری اطراف یک نیم استوانه

THIS PROGRAM GENERATES ORTHOGONAL GRIDS AROUND A SEMI-CYLINDER USING ALGEBRAIC METHOD.
برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای تولید شبکه محاسباتی به روش جبری اطراف یک نیم استوانه
مشخصات نویسنده برنامه کامپیوتری: دکتر محمد لایقی-دکترای مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی-فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف