دانلود جزوه دستنویس درس کارشناسی ارشد انتقال حرارت معکوس (Inverse Heat Transfer) دکتر فرشاد کوثری دانشگاه تهران

در این جزوه 68 صفحه ای توضیحات نسبتاً جامعی دربارۀ روشهای انتقال حرارت معکوس (Inverse Heat Transfer) مانند روش sequential و روش adjoint وجود دارد و مفاهیم اصلی درس به همراه مثالهای کاربردی بطور مختصر توضیح داده شده است.