دانلود پاورپوینت آموزشی انواع بیمه های مهندسی

در این پاورپوینت 50 اسلایدی، انواع بیمه نامه های مهندسی شامل: بیمه تمام خطر پیمانکاران، بیمه تمام خطر نصب، بیمۀ تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران، بیمۀ ریسکهای تکمیل شدۀ ساختمانی، بیمۀ شکست ماشین آلات و بیمۀ تجهیزات الکترونیک تشریح شده است. متن پاورپوینت قابل ویرایش است.