دانلود فایل توضیحات کد کامپیوتری به زبان فرترن برای حل جریان آرام بین دو صفحه موازی با روش حجم محدود به همراه نتایج

در این فایل نتایج حل عددی جریان سیال بین دو صفحه موازی به روش حجم محدود ارائه شده است. کد کامپیوتری مورد نظر از الگوریتم SIMPLE بهره می گیرد و سرعت همگرایی نسبتاً خوبی دارد. برای خرید فایلهای این کد کامپیوتری می توانید از طریق منوی” دانلود برنامه کامپیوتری یا خرید نرم افزار” در این وبسایت اقدام فرمایید.

دانلود رایگان فایل توضیحات کد کامپیوتری به زبان فرترن برای تحلیل جریان آرام اطراف نیم استوانه به همراه نتایج

در این فایل بردارهای سرعت، کانتور فشار، کانتور دما، خطوط جریان و توزیع عدد ناسلت در عدد رینولدز 40 و عدد پرانتل 1 ارائه شده است. برای خرید فایلهای این کد کامپیوتری می توانید با ما تماس بگیرید.