دانلود جزوه انگلیسی سیستمهای دینامیکی و آشوب Dynamical Systems and Chaos

در این جزوه 119 صفحه ای مطالب مربوط به سخنرانیهای مؤلف به شرح زیر ارائه شده است:
These notes are based on lecture notes from the previous course lecturers,
The notes were rst typeset in LaTeX by Robert Niebuhr, a student
in MATH3201 in 2003. The notes are currently being edited and updated
by Bruce Henry. The notes have now been substantially edited up to and
including Chapter 4. For the purposes of assessment the course content will
be de ned by the lectures rather than these notes.