دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای تولید شبکه محاسباتی اطراف یک نیم استوانه با استفاده از معادلات دیفرانسیل جزئی بیضیگون

THIS PROGRAM GENERATES ELLIPTIC GRIDS AROUND A SEMI-CYLINDER USING ELLIPTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION METHOD
برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای تولید شبکه محاسباتی اطراف یک نیم استوانه با استفاده از معادلات دیفرانسیل جزئی بیضیگون (منبع-کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن -جلد دوم)
مشخصات نویسنده برنامه کامپیوتری: دکتر محمد لایقی-دکترای مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی-فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف
دانشجویانی که درس CFD II دادند و اساتید علاقمند به این روش می توانند از این کد کامپیوتری استفاده نمایند.