دانلود رایگان فایل توضیحات کد کامپیوتری فرترن برای حل جریان آرام بخار در یک لوله گرمایی صفحه تخت (flat plate heat pipe) به روش حجم محدود

در این فایل بخشی از نتایج حل عددی در عدد رینولدز 20 شامل بردارهای سرعت، خطوط جریان و کانتورهای سرعت ارائه شده است. برای خرید کد کامپیوتری می توانید از منوی ”دانلود برنامه کامپیوتری یا خرید نرم افزار” این وبسایت اقدام فرمایید.