دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای حل میدان جریان و انتقال حرارت جابجایی در لایه مرزی آرام روی یک صفحه افقی به روش اختلاف محدود

THIS PROGRAM SOLVES FOR LAMINAR BOUNDARY LAYER FLOW OVER A SURFACE USING THE FINITE DIFFERENCE TECHNIQUE. A CONSTANT (I.E. UNIFORM) GRID SPACING IS USED. THE DIMENSIONLESS WALL TEMPERATURE AND FREESTREAM VELOCITY DISTRIBUTIONS ARE DESCRIBED BY 3RD-ORDER POLYNOMIALS.